Concurs administrator financiar

Categorie: Anunţuri Creat: Miercuri, 18 Septembrie 2013

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” scoate la concurs 1 post de administrator financiar pe perioadă determinată

Depunerea dosarelor se face în perioada 18 septembrie – 25 octombrie 2013, zilnic între orele 9 – 15 la secretariatul liceului. Conform art. 19, alin (1) din HG. 286/2011 care prevede: ” In vederea participarii la concurs, in  termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatii depun dosarul de concurs”, termenul de depunere va fi 02.10.2013.
Concursul va avea loc în data de 31 octombrie 2013ora 10 la sediul unităţii şi va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul şi fila din Revisal care să ateste vechimea;
 5. Cazier juridic;
 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae;
 8. Recomandare de la locul de muncă anterior;
 9. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul.

Condiţii de participare:

 • Studii superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Vechime în contabilitate: minim 5 ani;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet;
 • Cunoaşterea programului Edusal.

 

Accesări: 1738